Kontakt

Eurotom sp z o.o.
ul. Wąwozowa 1 kl. II
02-796 Warszawa
tel.: +48 22 648 15 73
tel. kom.: +48 784 002 889
faks.: +48 22 648 16 72
e-mail: eurotom@eurotom.pl
eurotom - rzetelna firma

Piknometry

Galeria
 
Pliki do pobrania
Producent: BYK-Gardner

Do badania według:
BS 3900 A 19, DIN 53217, ISO 2811

Gęstość materiału definiowana jest jako wartość ciężaru (masy) przypadająca na jednostkę objętości w pewnej określonej temperaturze.W kontroli jakości używamy piknometrów, by stwierdzić błędy w składzie materiału lakierowego. Pomiar gęstości daje wskazówkę co do czystości i jakości surowców, półproduktów i wyrobu końcowego. Piknometry firmy BYK-Gardner to cylindryczne kubki o dużym otworze, łatwe do napełniania, opróżniania oraz czyszczenia. Pokrywa piknometru jest szczelna i odpowiednio wyprofilowana, dając niewielką niszę pod zlokalizowanym centralnie otworkiem. Otworek ten służy do odprowadzenia nadmiaru materiału a profil pokrywy zapobiega powstawaniu pęcherzyków powietrza w piknometrze i podnosi jego dokładność pomiarową.

Piknometry wg ASTM

W Ameryce Północnej przemysł związany z powłokami posługuje się pojęciem „masa na 1 galon" (weight per gallon, wpg). Objętość kubka o wielkości „wpg" wyrażona jest jako wartość masy wody w gramach równoważna, lub dziesięciokrotnie większa, wartości masy wody w funtach jaką mieści jeden galon w określonej temperaturze. Jeden galon US wody waży 8.32 funtów, natomiast standardowy galon US mieści dziesięciokrotną wartość masy wody w objętości 83.2 ml. Podczas pomiaru, zarówno próbka, jak i sam kubek musi znajdować się w tej samej temperaturze (zazwyczaj 25°C lub 77°F).

Piknometry wg ISO

Piknometry wykonane są ze stali szlachetnej i zwymiarowane w systemie metrycznym. Ich objętość definiuje pewna ilość cieczy. Firma BYK-Gardner oferuje dwa modele standardowe ISO: o pojemności 50 ml oraz 100 ml. Gwarantowana tolerancja wynosi 0,1 %. Badanie tolerancji przeprowadza się zgodnie z normą ISO w temperaturze 23 ºC ± 2 ºC.

Metoda badania

 • zważyć pusty czysty przyrząd i zanotować jego wagę
 • przyrząd i badaną ciecz termostatować w 20ºC ± 0,5 ºC (68 ºF ± 1,0 ºF)
 • napełnić piknometr
 • nałożyć pokrywę wpasowując ją gładko w korpus piknometru
 • nie zamykać powietrza w piknometrze
 • usunąć nadmiar cieczy nasiąkliwą ściereczką
 • zważyć napełniony przyrząd
 • obliczyć gęstość

BYK-Gardner oferuje 5 rodzajów piknometrów:

 • Standardowy piknometr US o objętości 83.2 ml
 • Piknometr typu Midget o objętości 8.32 ml, pozwala na bezpośrednie określanie gęstości w lbs/gal, bez konieczności dzielenia przez 10
 • Standardowy piknometr ISO o objętości 50 i 100 ml
 • piknometr w systemie brytyjskim o objętości 100 ml

Piknometry ISO są dostarczane z certyfikatem. Certyfikat ten poświadcza zgodność wymiarów piknometru ze specyfikacją normy ISO. Certyfikat wydawany jest przez zewnętrzną instytucję, Eichschein, która testuje zgodność parametrów piknometru.

 

Więcej informacji