Kontakt

Eurotom sp z o.o.
ul. Wąwozowa 1 kl. II
02-796 Warszawa
tel.: +48 22 648 15 73
tel. kom.: +48 784 002 889
faks.: +48 22 648 16 72
e-mail: eurotom@eurotom.pl
eurotom - rzetelna firma

Pomiaru połysku - zasady

Producent: BYK-Gardner


Pomiar połysku
Połysk stanowi wizualną cechę przedmiotu, widoczną podczas obserwacji jego powierzchni. Jest on tym lepiej dostrzegalny, im bardziej kierunkowo oświetlana jest badana powierzchnia. Powierzchnie gładkie i silnie spolerowane odbijają obrazy wyraziście. Światło1_200 padające jest bezpośrednio odbijane na powierzchni próbki, prawie w całości w głównym kierunku odbicia, zgodnie z zasadą równości kątów padania i odbicia promienia. Powierzchnie porowate odbijają światło w sposób rozproszony, we wszystkich kierunkach. Zdolność odwzorowania obrazu przez taką powierzchnię jest zdecydowanie ograniczona: obraz odbity przedmiotu jest rozmyty i zamglony. Im bardziej równomiernie rozpraszane jest światło na powierzchni, tym bardziej ograniczona jest bezpośrednia komponenta odbicia, a charakter powierzchni bardziej matowy.

Reflektometr do pomiaru połysku
Zasada działania reflektometru polega na pomiarze ukierunkowanych odbić. W tym celu mierzy się intensywność odbitego światła w wąskim zakresie kąta odbicia. 2_200Intensywność światła odbitego zależy od materiału i kąta padania światła. W przypadku niemetali (farby, lakiery, tworzywa sztuczne) intensywność5_200 światła odbitego rośnie wraz z kątem padania. Reszta światła wnika do materiału i ulega tam absorpcji lub rozproszonemu odbiciu, w zależności od barwy (koloru). W przypadku metali odbicie jest znacznie silniejsze i znacznie mniej zależne od kąta padania. Wyniki pomiarów reflektometrem można odnieść do intensywności światła padającego i wyrazić w procentach (%). Przemysłowy pomiar połysku odnosi jednak ten wynik do ilości światła odbitego od szkła czarnego, polerowanego szklanego wzorca o zdefiniowanym współczynniku załamania światła. Dla tego wzorca wartość pomiarowa jest równa wartości odniesienia, która to odpowiada ok. 100 jednostkom połysku, tzw glosom.

4_200W materiałach o wyższym współczynniku załamania, np. w folii, wartość pomiarowa może być znacznie wyższa niż 100 glosów. W materiałach przezroczystych wartość pomiarowa, na skutek wielokrotnych odbić, może być dodatkowo podwyższona. Na skutek silnego odbicia, w przypadku metali, wartości połysku mogą sięgać nawet 2000 glosów. Wówczas należy przeprowadzić pomiar z odniesieniem do ilości światła padającego i wyrazić wynik w %.

Aby uzyskać porównywalne wyniki pomiarów, stosuje się reflektometry o znormalizowanych międzynarodowo parametrach i odpowiednie procedury pomiarowe. Na wartość reflektometryczną szczególnie mocno wpływa kąt padania promienia oświetlającego. Aby można było dobrze zdefiniować połysk - od wysokiego do matu - wprowadzono 3 geometrie normatywne, równoznaczne trzem zakresom pomiarowym: 6_200

Stopień połyskuOdczyt w geometrii 60°Należy mierzyć
średni10 do 70geometrią 60°
wysoki> 70geometrią 20°
mat< 10geometrią 85°

W zastosowaniach specjalnych używa się także przyrządów o geometrii 45° i 75°. 

 20°60°85°45°75°
Zastosowanielakier, tworzywa szt. itp.ceramika, foliepapier, winyl
Połyskwysokiśrednimat  
ISO 2813XXX  
ASTM D 523XXX  
ASTM D 2457XX X X
DIN 67530XXX  
JIS Z 8741XXXXX
ASTM C 346   X 
Tappi T 480    X
Metal polerowany
ISO 7668XXX X 

 

7_200Firma BYK-Gardner GmbH oferuje pełną gamę urządzeń do pomiaru połysku, od matów do wysokich połysków, w każdej aplikacji, zarówno do zastosowań specjalnych jak i ogólnych:

  • urządzenie laboratoryjne klasy referencyjnej - haze-gloss
  • rodzinę przenośnych połyskomierzy micro-gloss

Przyrządy te stanowią przemysłowy standard w skali światowej w pomiarze połysku!