Kontakt

Eurotom sp z o.o.
ul. Wąwozowa 1 kl. II
02-796 Warszawa
tel.: +48 22 648 15 73
tel. kom.: +48 784 002 889
faks.: +48 22 648 16 72
e-mail: eurotom@eurotom.pl
eurotom - rzetelna firma

Jak mierzyć twardość warstwy?

Producent: BYK-Gardner

 

Twardość

W przemyśle malarskim pojęcie twardości często wywoływało nieporozumienia. Większość pokryć malarskich to płyny lepkosprężyste i mogą się odkształcać do pewnej granicy. Dlatego też norma DIN 55 945 twardość definiuje w następujący sposób:
Twardość - odporność powłoki na naprężenia mechaniczne, takie jak ciśnienie, tarcie lub ścinanie. W praktyce do badania twardości używa się następujących metod:

Testery wahadłowe
Metody opisane przez Königa i Persoza

Testy naciskowe
Testery twardości metodą Bucholz'a

Testy penetracyjneintro_hardness_wahadlo_200
Test twardości Dur-O-Test
Test ołówkowy

Dla prawidłowej interpretacji wyników testu, technik musi zadeklarować typ metody, którą użył w teście, np. „Test wgłębiania wg normy ISO 2815" lub „Test czasu tłumienia wg normy ISO 1522". W ofercie BYK-Gardner znajdują się przyrządy do testowania wyżej wymienionymi metodami.

Testy wahadłowe
Metoda ta ocenia twardość powłoki poprzez mierzenie czasu tłumienia drgającego wahadła. Wahadło oparte na dwóch kulkach ze stali szlachetnej spoczywa na pomalowanej powierzchni. Między czasem oscylacji, amplitudą oraz wymiarami geometrycznymi wahadła istnieje zależność fizyczna. Długość czasu wytłumienia określa lepkosprężyste zachowanie powłoki.
Kiedy wahadło zostaje wprawione w ruch, kulki toczą się po pomalowanej powierzchni wywierając na nią siłę. W zależności od tego jak bardzo powłoka jest elastyczna, tłumienie będzie mocniejsze lub słabsze. Jeśli powłoka jest niesprężysta to tłumienie jest mocne. Wysoka elastyczność powłoki powoduje słabe tłumienie.

Test naciskowy Bucholz'aintro_hardness_bucholtz_200
Test ten jest odpowiedni dla powłok z odkształceniami plastycznymi. Nie należy go używać w przypadku powłok, które wykazują odkształcenia elastyczne, gdyż po usunięciu instrumentu powłoka elastyczna wykaże bardzo małe lub żadnego odkształcenia.
Przyrząd składa się z bloku zbudowanego z dwóch stożków, które zostają umieszczone na powłoce. Test trwa ok. 30 sekund. Wgłębienie jest mierzone za pomocą precyzyjnego mikroskopu oraz obliczane za pomocą wzoru.

Opór wciskania=100mm/Głębokość wgłębienia

Testy penetracyjne
Test ten jest doskonały do szybkiego oceniania wykończonych produktów. Niestety rezultatów nie można odnieść do wyników pozostałych testów twardości.
Penetracja warstwy może odbyć się za pomocą metalowej igły (Dur-O-Test) lub ołówka. Rysując po warstwie farby ołówkami różnej twardości ustalamy, który zintro_hardness_olowek_200 nich powoduje wgłębienie. Test ten można zastosować tylko do gładkich powierzchni.