Kontakt

Eurotom sp z o.o.
ul. Wąwozowa 1 kl. II
02-796 Warszawa
tel.: +48 22 648 15 73
tel. kom.: +48 784 002 889
faks.: +48 22 648 16 72
e-mail: eurotom@eurotom.pl
eurotom - rzetelna firma

Corrosionbox 400 (komora pionowa)

Producent: Co.Fo.Me.Gra

Pionowa komora do badań korozyjnych o dużych oszklonych drzwiach przednich, do testów w mgle solnej, kondensacji oraz cyklicznych testów korozyjnych

Corrosionbox - daje wyniki bliższe korozji naturalnej
Na całym świecie wszystkie materiały używane do produkcji różnych wyrobów wystawione są na działanie naturalnej lub przemysłowej korozji, występującej w postaci mgły solnej, wilgoci, dymów, smogu, czy też spalin samochodowych. Laboratoryjne testy korozyjne są szeroko stosowane w celu doboru materiałów i ich ochrony antykorozyjnej. Komory typu Corrosionbox są właściwym oprzyrządowaniem do badań odporności antykorozyjnej, również dla materiałów takich, jak farby, lakiery i różnego rodzaju powłoki.

Testy w mgle solnej
Solanka o własnościach korozyjnych rozpylana jest w postaci mgły solnej przy pomocy odpowiednio skonstruowanej dyszy, ulokowanej w centralnej części komory. Tzw. wieża dystrybucyjna służy do rozprowadzenia mgły w równomierny sposób w obszarze testu. Sprężone powietrze, użyte do wytworzenia mgły solnej, jest podgrzewane i nasycane wilgocią w nawilżaczu pod ciśnieniem, by dalej dotrzeć do dyszy rozpylającej. W zależności od pojemności komory używa się jednego lub więcej elementów grzejnych, których zadaniem jest utrzymywanie jednakowej temperatury w całej komorze. Roztwór gromadzący się na dnie komory odprowadzany jest drenem na zewnątrz. Test mgły solnej może być wykonywany we wszystkich modelach komór.

Test z kondensacją wody
Dno komory testowej zalewane jest wodą zdemineralizowaną. Woda ta jest podgrzewana i paruje kondensując na powierzchniach próbek. Temperatura w komorze wynosi 40 °C. Ciągły test kondensacji dostępny jest we wszystkich modelach.


Cykliczny test korozyjny
Wiele cyklicznych testów korozyjnych powstało przez kombinację mgły solnej, wilgoci kondensacyjnej oraz suszenia powietrzem. Ostatnie lata przyniosły zwiększone zapotrzebowanie na ten rodzaj testów. Sucha korozja jest jednym z najpowszechniejszych testów i polega na naprzemiennym aplikowaniu mgły solnej i suszeniu powietrzem. Testy cykliczne mogą być wykonywane przez modele Corrosionbox klasy zaawansowanej (enhanced). W zależności od rodzaju cykli komora może wymagać pewnych dodatkowych opcji sprzętowych montowanych w procesie jej produkowania.

Konstrukcja komory
Komora zbudowana jest z polipropylenu o grubości ścianki 10 mm. Opcjonalnie z tworzywa PPS, by spełnić test odporności ogniowej CSA. Komora jest izolowana podwójną ścianą. Uchylana przezroczysta pokrywa zapewnia dostęp do wnętrza komory. Panel sterujący oraz inne elementy manipulacyjne rozmieszczono w sposób ergonomiczny po prawej stronie. Zbiornik solanki znajduje się po lewej stronie. Panel elektryczny przyrządu jest szczelnie zamknięty w osobnej strefie; obok niego zamontowane są elektrozawory, nawilżacz oraz pompa dozująca solankę. Każda z tych części jest łatwo dostępna w celach serwisowych.

Model podstawowy (Basic)
Najprostszy w konstrukcji i najłatwiejszy w obsłudze. Po pierwsze należy ustawić licznik czasu na długość testu (do 9999 godzin), następnie temperaturę na sterowniku temperatury i wcisnąć przycisk Salt spray (mgła solna) lub Condensation (kondensacja). Podczas testu licznik odlicza upływający czas i wyświetla pozostały do końca. By dokonać oględzin próbek należy przerwać test tym samym przyciskiem Salt spray lub Condensation i wcisnąć przycisk wentylacyjny, opróżniający jednocześnie dno komory z kondensatu, następnie otworzyć komorę. By kontynuować test trzeba zwyczajnie nacisnąć Salt spray lub Condensation. Test dobiegł końca, gdy licznik czasu wskazuje zero.

Model zaawansowany (Enhanced)
Umożliwia dowolne programowanie komory (do 15 różnych programów), wpisanych za pośrednictwem klawiatury przy użyciu prostego menu. Status komory jest w sposób ciągły wyświetlany na dużym wyświetlaczu LCD (4 linie, 20 znaków każda). Zastosowany tu mikroprocesor steruje i monitoruje pracę komory, temperaturę nawilżacza, ciśnienie dyszy rozpylającej oraz funkcje pompy dozującej RPH. System wyposażony jest w autodiagnostykę, generującą komunikaty ostrzegawcze, alarmowe, a także awaryjne wyłączenie komory. Użytkownik otrzymuje kompletny raport z przebiegu testu: temperatury komory i nawilżacza, ciśnienia powietrza dyszy oraz wydajność pompy dozującej RPH są okresowo mierzone i zapisywane w pamięci sterownika, wraz z przerwaniami testu czy alarmami. Proste naciśnięcie klawisza powoduje wydruk kompletnego raportu. Interfejs RS232-C pozwala na podłączenie drukarki zewnętrznej.

Opcje testów cyklicznych
Model zaawansowany pozwala na programowanie testów złożonych z: mgły solnej, kondensacji wodnej, osuszania i warunki otoczenia. By wykonywać takie testy komora musi być wyposażona w następujące dodatkowe opcje:

Opcja suchej korozji (Dry Corrosion, Scab Corrosion Cycle). Instalowana jest grzałka nadmuchiwanego powietrza oraz tytanowy panel dna komory, zmieniający dno z mokrego w suche. Jedynie suche dno komory umożliwia szybkie wysuszenie próbek.

Opcja do ASTM G85-98 annex 5 prohesion. W dodatku do elementów dla korozji suchej, należy zainstalować bocznik na nawilżacz, by spełnić wymagania normy co do ilości mgły.

Opcja do ASTM G85-98 annex 4 test mgły solnej + SO2. Należy zainstalować zewnętrzny system dozowania SO2 oraz moduł dyfuzji gazu wewnątrz komory.

Więcej informacji