Kontakt

Eurotom sp z o.o.
ul. Wąwozowa 1 kl. II
02-796 Warszawa
tel.: +48 22 648 15 73
tel. kom.: +48 784 002 889
faks.: +48 22 648 16 72
e-mail: eurotom@eurotom.pl
eurotom - rzetelna firma

Byko-spectra effect

Producent: BYK-Gardner


Wygląd powłoki z efektem specjalnym, np. lakieru typu metalic lub perła, zależy od kąta obserwacji oraz warunków oświetlenia. Nowa kabina byko-spectra effect pozwala na kontrolę obu tych parametrów, aby zapewnić obiektywną ocenę koloru powłoki. Taka kontrola redukuje liczbę braków i umożliwia profesjonalny nadzór jakości.

Byko-spectra effect służy do standaryzowanej oceny barwy przy obserwacji pod różnymi kątami oraz charakteryzacji płatków metalicznych zawartych w powłoce w różnych warunkach oświetlenia. Kabina byko-spectra effect umożliwia:

  • porównanie standardu/wzorca oraz próbki w oświetleniu bezpośrednim w ciemni
  • ocenę koloru dla światła dziennego pod 6 zdefiniowanymi kątami obserwacji
  • regulowane stanowisko pomiarowe umożliwia prezentowanie próbki pod kątami: -15º/15º/25º/45º/75º/110º; nadążny system oświetlenia zapewnia doskonałą zgodność z pomiarami uzyskiwanymi przez wielokątowe spektrofotometry barwy
  • ocenę skrzenia pod kątem 15º, 45º oraz 75º przy oświetleniu bezpośrednim. Trzy oddzielne zespoły diod typu LED symulują kierunkowe oświetlenie słoneczne; ten typ iluminatora LED objęty jest 10-letnią gwarancją
  • szybką i wiarygodną ocenę koloru i efektu, między innymi przez eliminację czasu rozgrzewania czy startu lampy
  • powiadamianie o konieczności wymiany lampy na podstawie wskazań zegara czasu pracy
  • regulowanie intensywności oświetlenia w zależności od jasności próbek.

Więcej informacji na temat byko-spectra effect