Kontakt

Eurotom sp z o.o.
ul. Wąwozowa 1 kl. II
02-796 Warszawa
tel.: +48 22 648 15 73
tel. kom.: +48 784 002 889
faks.: +48 22 648 16 72
e-mail: eurotom@eurotom.pl
eurotom - rzetelna firma

Folia RVG - nieniszczący pomiar grubości powłoki

Producent: BYK-Gardner

NIENISZCZĄCY POMIAR GRUBOŚCI POWŁOKI NA PODŁOŻACH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Grubość powłok lakierniczych na podłożach z tworzywa sztucznego mierzy się zazwyczaj poprzez pomiar destrukcyjny ( V-kształtne nacięcie powłoki zgodnie z normą DIN EN ISO 2409).

Nieniszczący pomiar suchej powłoki za pomocą folii RVG3:

Procedura:

1.       Umieścić jedną lub więcej folii RVG3 na powierzchni przed malowaniem lub lakierowaniem.

2.       Zabezpieczyć folię za pomocą taśmy adhezyjnej (taśmy maskujące Sello, Tesa lub inne).

3.       W przypadku powłok wielowarstwowych (np. primer - baza -  topcoat) zaleca się oznaczenie poszczególnych folii.

4.       Przeprowadzić procedurę malowania w standardowy sposób.

5.       W przypadku powłok wielokolorowych lub wielowarstwowych zaleca się usunięcie folii testowych po każdym nałożeniu powłoki.

6.       Po nałożeniu powłok:

  • Folia nr 1 - pozwala zmierzyć grubość pierwszej warstwy (np. primer)
  • Folia nr 2 - pozwala zmierzyć grubość warstwy pierwszej i drugiej (np. primer + baza)
  • Folia nr 3 - pozwala zmierzyć grubość warstw pierwszej, drugiej i trzeciej     (np. primer + baza + topcoat) czyli całkowitą grubość powłoki.

7.       Pomiar grubości poszczególnych powłok może się odbywać za pomocą konwencjonalnego elektronicznego miernika grubości warstwy na podłożu metalowym, np. grubościomierzem MP0R firmy BYK-Gardner

7.1.       Zmierzyć grubość czystej folii (np. 90 μm)

7.2.       Zmierzyć grubość folii z powłoką (np. 115 μm)

7.3.       Od wyniku pomiaru odjąć grubość folii (115 - 90 μm)

7.4.       Uzyskany wynik oznacza grubość powłoki lakierowej: 25 μm

 

Stosując miernik grubości MP0R firmy BYK-Gardner możemy wykorzystać funkcję OFFSET. Funkcja ta pozwala zapamiętać grubość niepokrytej folii oraz automatycznie odjąć ją od wyniku pomiaru, dając odczyt grubości powłoki bezpośrednio na wyświetlaczu przyrządu.

Cechy folii RVG:

Materiał:     tworzywo sztuczne (poliester)
Powierzchnia: matowa (szorstka, jak większość tworzyw sztucznych)
Odporność temperaturowa:  250-300 °C
Grubość:  90 ± 2 μm

 

Przyrząd do pomiaru grubości warstwy:   MP0R firmy BYK-Gardner

Zakres pomiarowy:   0 - 2000 μm 
Dokładność:    ± 0,5 μm           0 - 50 μm
  ± 1 %                50 - 100 μm
  ± 1,5 %             100 - 2000 μm

 

Więcej...